آخرین اخبار

  جناب آقای پروفسور سید حسن علوی ، عضو محترم هیات علمی گروه ریاضی ، ارتقاء جنابعالی را به مرتبه استادی تبریک عرض نموده و موفقیت روز افزون شما را آرزومندیم. دانشکده علوم پایه

شنبه، ۲۶ اسفند ۱۴۰۲

اطلاعیه ها